Pauser - Arcade /GALK/


5. 2. – 27. 4. 2022 | Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady
The exhibition named Arcade introduces a compilation of Pauser's work over the last tertiary period.

In his work we find a lot of seemingly contradicting symbols, but them having thought out meaning. Influenced by symbolism, Pauser for the spectator dishes up a visual feast full of memories, fragments of digital technology and elements coming from classical works of art. Figural themes, that he calculatingly places in his images, often time in sensual and intriguing pose, he dishonests with the intention to point out a paradox of modern world of consumerism and luxury.

Similar to video games, his artworks are full of colours, symbols and graphics from the early 90s. In theses themes is reflected Pauser´s surrounding world, which he perceives as an infinite stream of ambiguous symbols - history and progress, luxury and poverty, new technologies and nature.

Over this endless and colourful scale of contrasts he puts an emphasis on the composition of images and pieces individual parts together in harmonious sequence similarly to music composer. This visual sampling, as called by Pauser, is lightened by elements of draperies, decorations and architecture, which help bring not only invention to his art, but also airiness and relief.

…„Pauser uses the accumulation of objects and shapes with vibrant colors. His artworks are presented in the form of rebus, critical reflections of our contemporary era. Columns, nudes, compositions and other clues recall the great classics of painting.”
– Ariane Batou-To Van, French Art Historian and Curator
Curators: Romana Junkerová, Vojtěch Odcházel


🇨🇿 Výstava s názvem Arcade představuje komplex Pauserovy tvorby za poslední terciární období.

Pauser (*1983) je typickým představitelem generace Y. Začínal na ulici jako graffiti writer a věnoval se studiu oděvního designu. Právě tyto pilíře dnes tvoří poznávací značku jménem Pauser. Prvotní vliv na jeho tvorbu – tedy nástup internetu a počítačových her, MTV – se v posledních letech ještě umocnil rozmachem digitálních technologií, příchodem kryptoměn a NFT. Fascinace virtuálním světem je něco, co se v jeho tvorbě neustále opakuje a obměňuje. A přesto se za posledních pár let jeho tvorba výrazně proměnila.

Najdeme v ní spoustu zdánlivě protichůdných symbolů, avšak s promyšleným významem. Ovlivněn symbolismem, Pauser servíruje divákovi vizuální hostinu plnou vzpomínek, fragmentů digitálních technologií a elementů vycházejících z klasických uměleckých děl. Figurální náměty, které do svých obrazů rafinovaně umísťuje ve smyslné a poutavé póze, často dehonestuje s úmyslem poukázat na paradox současného světa konzumu a luxusu. Stejně jako počítačové hry, jsou i jeho díla plná barev, symbolů a grafiky vycházející z počátku 90. let. V těchto námětech se odráží Pauserův okolní svět, který vnímá jako nekonečný proud mnohoznačných symbolů – historie a pokroku, přepychu a chudoby, nových technologií a přírody. Přes tuto nespočetnou a barevnou škálu protikladů klade důraz na kompozici obrazů a jednotlivé části skládá stejně jako hudební skladatel v souzvučném sledu. Toto vizuální samplování, jak jej Pauser sám nazývá, pak odlehčují prvky drapérií, dekorací a architektury, které do obrazů přináší jak invenci, tak vzdušnost a uvolnění.

…„Pauser uses the accumulation of objects and shapes with vibrant colors. His artworks are presented in the form of rebus, critical reflections of our contemporary era. Columns, nudes, compositions and other clues recall the great classics of painting.”

– Ariane Batou-To Van, French Art Historian and Curator

Kurátoři: Romana Junkerová, Vojtěch Odcházel 

 

Leave a comment